Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

σεμιναριο


0 μελισσοκομικός σύλλογος νομού Λάρισας νοιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ << ΔΗΜΗΤΡΑ >> και ιδιαίτερα το κέντρο <<ΔΗΜΗΤΡΑ >> ΛΑΡΙΣΑΣ και τον γεωπόνο του, κ. Μπάσδρα Γεώργιο για το άρτιο 3ήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ. . Επίσης ευχαριστούμε και τους εισηγητές του σεμιναρίου κυρία Μπίστη Μαρία και κύριο Μεσημέρη Αλέξανδρο για τις γνώσεις και συμβουλές που μας μετέδωσαν κατά τη διάρκεια της ταχύρυθμης εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Σεμινάρια. Σεμινάρια μελισσοκομίας από το ΕΛ.Γ.Ο.  «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ)  στη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν στις  23, 24 και 25 Ιουλίου 2014 και ώρες από 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. 

23  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 με θέμα :    Τυποποίηση – εμπορία- marketing
-Εισαγωγή στην εμπορία μελισσοκομικών προϊόντων.   – Συνεταιριστική οργάνωση και λειτουργία. – Τυποποίηση και εξαγωγές μελισσοκομικών προϊόντων. –Κοστολόγηση μελισσοκομικών προϊόντων. 

24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 με θέμα : Εθνική και Κοινοτική  Νομοθεσία:
Προγράμματα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας.
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 με θέμα : Μελισσοκομικοί χειρισμοί εξοπλισμός.

-Μέθοδοι σύλληψης αφεσμών και εγκατάστασης στις κυψέλες. – μέθοδοι δημιουργίας παραφυάδων. – μέθοδοι συνένωσης μελισσοσμηνών. –μέθοδοι μετάγγισης. –μεθοδολογία επιθεωρήσεων.

Προϊστάμενος Κέντρου και υπεύθυνος εκπαίδευσης
 ΜΠΑΣΔΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο : 2410 - 613 006