Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Κλοπές και πάλι.....

Θρασύτατοι μελισσοκλέφτες ρήμαξαν τις τελευταίες μέρες εκατοντάδες μελισσοσμήνη στον κάμπο της Λάρισας και συγκεκριμένα : περιοχή Γλαύκης - νάματα και Χάλκης.
Οι συγκεκριμένοι δεν αφαιρούν την κυψέλη, αλλά ανοίγουν μόνο τα 2όροφα μελίσσια και αφαιρούν τα πλαίσια με μέλια και γόνο τα ποιο βαριά και τινάζουν τον πληθυσμό, παίρνουν μάλιστα και πυροσφραγισμένα πλαίσια.

 Η τελευταία κλοπή ήταν η προχθεσινή στην Γλαύκη σε 90 μελίσσια.
Βέβαια όλες αυτές οι κλοπές έχουν καταγγελθεί στην αστυν. διεύθυνση περιφέρειας Λάρισας και να γνωρίζουν αυτοί που κάνουν τέτοιες πράξεις ότι κάποια στιγμή θα συλληφθούν. Ο νόμος είναι αυστηρός και η μελισσοκλοπή θεωρείται κακούργημα.