Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το διοικητικό συμβούλιο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν. Λάρισας, σας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική συνέλευση, την πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 στις 6:30 στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44),  
με θέματα :
1.      Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους 2016
2.      Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον σύλλογο
3.      Τοποθετήσεις μελών

4.      Επίσης να ενημερώσουμε και όποια μέλη θέλουν να θέσουν κάποιο θέμα προς συζήτηση στην συνέλευση, να το στείλουν στο email του συλλόγου meliclub@yahoo.gr

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Τήρηση βιβλίων από κατ' επάγγελμα αγρότες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιγραφή: https://www.taxheaven.gr/uploads/images/logosipiresies/AADE_27_12_16_1.jpg

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ                              Λάρισα, 23/01/2017
          ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                          Α.Π: 2085
         ΚΟΥΜΑ  4 Τ.Κ 41222 ΛΑΡΙΣΑ
         ΤΗΛ. 2410 549724 – 533366 FAX :2410- 549725
          E-mail:omse@otenet.gr
             info@omse.gr
         Web: www.omse.gr
                                                                                   Προς: Συλλόγους – μέλη ΟΜΣΕΣυνάδελφοι,

σας προωθώ την εγκύκλιο ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ2017/02-01-2017, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Ιανουαρίου 2017, και με την οποία μέσα από τη φορολογική διαδικασία – την υποχρέωση τήρησης βιβλίων (ένταξη στο κανονικό καθεστώς) από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ουσιαστικά έμμεσα επανακαθορίζεται το ποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Αυτή η κίνηση της κυβέρνησης θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους και σίγουρα και στους μελισσοκόμους στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας (μετακινήσεις).

Δυστυχώς, συνάδελφοι, οι σε βάρος μας εκπλήξεις δε σταματούν και πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους λογιστές σας, ώστε να προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες έως 30 Ιανουαρίου- καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί μέχρι στιγμής.
                                                                                  Με εκτίμηση,

                                                                         Ο πρόεδρος της Ο.Μ.Σ.Ε.
Ντούρας ΒασίληςΣχετικές διευκρινήσεις..

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375315, 2103610065
Fax:210 3375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α')
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α'), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α'), όπως ισχύει, ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΔευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΠΛΕΒΕΝ – ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (3 ή μ ε ρ η ε κ δ ρ ο μ ή)

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει εκδρομή στο:
ΠΛΕΒΕΝ – ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  (3 ή μ ε ρ η   ε κ δ ρ ο μ ή)
   10 – 12/02/2017
1η  ΜΕΡΑ:  ΛΑΡΙΣΑ – ΣΟΦΙΑ- ΠΛΕΒΕΝ
Συγκέντρωση των εκδρομέων ώρα 06:00 και αναχώρηση για ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, περνώντας  περιφερειακά  από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔOΡΚΑΔΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Άφιξη στα Ελληνικά σύνορα ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Διέλευση και στάση για ψώνια στα καταστήματα DUTY FREE. Στη  συνέχεια διέλευση από τα Βουλγαρικά σύνορα  ΚΟΥΛΑΤΑ και αναχώρηση για ΣΟΦΙΑ. Άφιξη και θα ακολουθήσει μια μικρή περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια χρόνος ελέυθερος για μεσημεριανό φαγητό ή καφέ. Συνεχίζουμε για το Πλέβεν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βραδυνό ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ:  ΠΛΕΒΕΝ – ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στην Διεθνή έκθεση Μελισσοκομίας, όπου φιλοξενεί πάνω από 3500 χιλιάδες μελισσοκόμους και 100 εταιρίες και οργανισμούς από τη Ευρώπη και την Ασία. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δούν τα τελευταία προιόντα στον τομέα της Μελισσοκομίας, κτηνιατρικά φάρμακα, προιόντα μελιού, καλλυντικά, ποτά, εκειδικευμένη βιβλιογραφία και άλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ:  ΠΛΕΒΕΝ – ΛΑΡΙΣΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μια τελευταία επίσκεψη στην έκθεση καθώς και το Μουσείο Πολέμου στο Πλέβεν. Στη συνέχεια αναχώρηση για ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Μπορείτε να περιπλανηθείτε στον εμπορικό πεζόδρομο με το πλήθος των καταστημάτων. Γεύμα ατομικά και αναχώρηση για ΕΛΛΑΔΑ. Διέλευση συνόρων. Άφιξη στην Λάρισα τις βραδινές ώρες.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ :
130€ με πρωινό HOTEL KAYLAKA (για min. 30 άτομα)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI :
• Μεταφορές με πολυτελές  πούλμαν του γραφείου μας
• Διαμονή σε επιλεγμένo ξενοδοχείο
•Μετακινήσεις – ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρο συνοδό,
   • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONTAI :
Είσοδοι  μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Ταξιδεύετε με διαβατήριο νέου τύπου η αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παπακυριαζή 33 Thessalos Travel
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2410257100-2410534848 και στο γραφείο του συλλόγου 2410533304
Η συγκέντρωση και αναχώρηση των εκδρομέων θα γίνει ώρα 06:00   από το 2ο χλμ. Αθηνών-Θες/ νίκης (δίπλα από το αεροδρόμιο στον σταθμό διερχόμενων υπεραστικών Λεωφορείων - απέναντι από Παρμπρίζ Δουλγέρη, υπάρχει φυλασσόμενο παρκινγκ για τα ΙΧ.)
Οι θέσεις στο πούλμαν θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της εκδρομής .

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται κατόπιν προκαταβολής του 30%