Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

«Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης»Το γραφείο το συλλόγου μας λειτουργεί κανονικά πλέον κάθε τετάρτη και παρασκευή από της 08:30 έως 14:00 και στην διεύθυνση: Καλιάρχου 18 με Νικηταρά γωνία.  Τηλ.  2410533306 Το πρόγραμμα «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης»
Είναι σε εξέλιξη και ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζετε από 15/07/2013 έως 28/09/2013. Και απ ότι διαβάζουμε επιλέξιμη περιοχή είναι και ο Κίσσαβος με όλα σχεδόν τα δημ. διαμερίσματα.
  
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν στη δράση 1.1  «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται:
Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία  έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά εγκατάσταση περιλαμβάνει:
Για τν αγορά:

1)Φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ)
2)Καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επίθεση αρκούδας)
3)Τεντωτήρας συρμάτων,  για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών,
4)Σετ πόρτας,
5)Μονωτήρας  για στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο),
6)Όργανο ελέγχου,
7)Μπαταρία,
8)Ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι  
Για την εγκατάσταση:
Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α
Ύψος Ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με  τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών  ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα  100 κυψελών.
Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200/0,05Ηα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειών.  
Την υπηρεσία αγροτικής ανάπτυξης-ανταγωνιστικότητας στο τηλ: 2105275065
 

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.