Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014


Στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας και  το Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας ανακοινώνουν ότι ξεκίνησε η παραλαβή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις «αντικατάσταση κυψελών» στην οποία ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών αξίας μέχρι 30,00 € ανά κυψέλη και «οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2014. Η περίοδος παραλαβής των σχετικών αιτήσεων μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα διαρκέσει μέχρι τις  27/6/14 και πέραν τις ημερομηνίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των δράσεων  για τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας, επόπτης του Κέντρου Μελισσοκομίας θα βρίσκεται στα γραφεία της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής την Πέμπτη   29/5/14 και κάθε Πέμπτη μέχρι και στις 26/6/14 από 9:00 έως 12:00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από τα γραφεία  της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ. Λάρισας , η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις.
Οι αιτήσεις, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου,
β) φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένου, από την οποία να προκύπτει η παραλαβή της εν λόγω δήλωσης από υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ
 Στην περίπτωση υποβολής της παραπάνω δήλωσης εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της.
Επίσης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικύρωση του εντύπου Ε1 ή Ε3, υποβάλλεται απλό φωτοαντίγραφο αυτού, συνοδευμένο από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία του εντύπου Ε1 ή Ε3 είναι αληθή.
γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλιαρίου τραπέζης,
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:
α) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ και
β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (πχ φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, κλπ), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι αυτός προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών της αίτησης να μπορεί να επιβεβαιώσει - διασταυρώσει την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτά.
Η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης και παραλαβής των τιμολογίων αγοράς κυψελών είναι η 27/6/14(Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο, όπως ο αριθμός τους προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Για τα παραστατικά μετακίνησης των μελισσοσμηνών η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης είναι η 30/6/14 ενώ πρέπει να προσκομιστούν στο Κέντρο Μελισσοκομίας μέχρι 10/6
Για πληροφορίες να απευθύνεστε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2421032946 και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413511213 κ. Μεσημέρη Αλέξανδρο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.